محمد (موسی مذهب)نام پدیدآورنده :

محمد (موسی مذهب)

تاریخ تولد- وفات :

ق‍رن‌ ۱۰ق.

دوره تاریخی :

صفویه

حرفه :

کاتب - خوشنویس - احتمالاً تذهیب‌کار

معرفی :

محمد مشهور به موسی مذهب از خوشنویسان و احتمالاً تذهیب‌کاران دوره صفویه است. از وی نسخه خطی با عنوان خمسه نظامی به کتابت ۹۲۴ق. در موزه هنر والترز موجود است.منابع فارسی :

-منابع لاتین :

Walters Art Museum, W.606, online description © 2011 Walters Art Museum,used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.آثار موجود در این مجموعه :

خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۹۲۳- ۹۲۴ق)، موزه هنر والترز، W.606.کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.