یار محمد هروینام پدیدآورنده :

یار محمد هروی

تاریخ تولد- وفات :

ق‍رن‌ ۱۰ق.

دوره تاریخی :

صفویه

حرفه :

کاتب - خوشنویس

معرفی :

یار محمد هروی از کاتبان و خوشنویسان دوره صفویه است. از وی نسخه خطی از خمسه نظامی به کتابت ۹۲۲ق. در موزه هنر والترز موجود است.منابع فارسی :منابع لاتین :

Khamsah-i Niẓāmī (922 AH / 1516 AD). The Walters Art Museum. Ms. W.609.آثار موجود در این مجموعه :

خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۹۲۲ق)، موزه هنر والترز، w609.کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.