پیرحسین کاتب شیرازینام پدیدآورنده :

پیرحسین کاتب شیرازی

تاریخ تولد- وفات :

ق‍رن‌ ۱۰ق.

دوره تاریخی :

صفویه

حرفه :

کاتب - خوشنویس

معرفی :

پیرحسین‌ بن‌ حسین کاتب حسینی از خوشنویسان و کاتبان سده دهم هجری قمری است. از آثار به جا مانده او عبارتند از:

جام جم اوحدی، به خط نستعلیق و رقم پیرحسین کاتب شیرازی و تاریخ شعبان ۹۳۴ق. متعلّق به کتابخانه کاخ موزه گلستان به شماره ۲/۶۴۳(بیانی)؛

دیوان حافظ متعلق به کتابخانه آکادمی علوم شوری، لنین گراد شماره CDX1 به خط نستعلیق و رقم و تاریخ پیرحسین‌بن‌حسن کاتب شیرازی ۹۳۸ق. - میکروفیلم آن در کتابخانه دانشگاه تهران به شماره ع-۸-۴۳۷۹(دانش پژوه)؛

شاهنامه فردوسی، کتابخانه خزینه توپ‌قاپوسرای استانبول، به شماره H1482 به خط نستعلیق و رقم پیرحسین‌بن‌حسن تاریخ ۹۳۹ق. با ۴۷مجلس نگاره(شاهنامه در موزه‌ها)؛

یک نسخه کلیات سعدی به شماره ۲۲۴۰در کتابخانه عاطف افندی استانبول است. این نسخه به خط نستعلیق است و تاریخ آن محرم ۹۳۷ق. است(فهرست دست‌خطی فارسی در کتابخانه‌های ترکیه)(سرمدی، ۱۳۷۹: ۱۳۴).

یک نسخه خمسه امیرخسرو دهلوی به کتابت ۹۳۵ق. موجود در موزه هنر والترز با شماره W.622. 

 منابع فارسی :

سرمدی، عباس (۱۳۷۹). دانشنامه هنرمندان ایران جهان اسلام: از مانی تا معاصرین کمال الملک. تهران: هیرمند.منابع لاتین :

Khamsah-i Dihlavī (935 AH /1529 AD). The Walters Art Museum. Ms. W.622.آثار موجود در این مجموعه :

خمسه امیرخسرو دهلوی (کتابت ۹۳۵ق)، موزه هنر والترز، W.622.کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.