تازه های خبری
آخرین گزارش ها
اخبار
اخبار موسسات و زیرمجموعه ها
اخبار > انتشارات پژوهشکده هنر با 25 عنوان کتاب در نمايشگاه کتاب حضور دارد


انتشارات پژوهشکده هنر با 25 عنوان کتاب در نمايشگاه کتاب حضور دارد

 

پژوهشکده هنر وابسته به فرهنگستان هنر با 25 عنوان کتاب در زمينه‌های تاريخ هنر، نقد و فلسفه هنر، هنر شرق و تصحيح نسخ خطی در نمايشگاه بين المللی کتاب تهران حضور دارد.

پژوهشکده هنر وابسته به فرهنگستان هنر با 25 عنوان کتاب در زمينه‌های تاريخ هنر، نقد و فلسفه هنر، هنر شرق و تصحيح نسخ خطی در نمايشگاه بين المللی کتاب تهران حضور دارد.
به گزارش روابط عمومی فرهنگستان هنر، پژوهشکده هنر با 12 عنوان کتاب جديد و تعدادي آثار تجديد چاپ شده، در مجموع با 25 عنوان کتاب در زمينه‌های تاريخ هنر، نقد و فلسفه هنر، هنر شرق و تصحيح نسخ خطی در نمايشگاه بين المللی کتاب تهران حضور دارد. ‌
کتيبه‌های فاطميان بر ابنيه‌هايی در مصر، رساله گِل کاری(‌فتوت نامه بنّايان)، هنر و معماری اسلامی در آفريقای شمالی، تفسير اثر هنری (مجموعه مقالات)، تفسير و ضد تفسير (مجموعه مقالات)، کتاب‌شناسی عيلام باستان، شبيه‌پژوهی (رويکردی نوين به هنری کهن)، پيوندهای جاودان (بررسی و مستند نگاری سنگنوشته‌های آرامگاههای مسلمانان ايرانی در چين)، چشم‌اندازهای اهل بيت بر ساحل نيل ( زيارتگاه‌های تشيع در مصر)، بوستان خيال، مطلع‌العلوم و مجمع‌الفنون و طرازالاخبار از جمله جديدترين اين عناوين می‌باشند.
کتاب‌های پژوهشکده هنر در سالن شبستان، راهروی 9، غرفه شماره 2، انتشارات فرهنگستان هنر در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.
معرفي اجمالي از آثار در بدين شرح مي‌باشد:
کتيبه‌های فاطميان بر ابنيه‌هايی در مصر
تأليف: فرج حسينی فرج‌الحسيني؛ مترجم: دکتر سيد محمد فدوی، 822 ص.
عصر فاطميان برترين دوران شکوفايی هنر اسلامی در مصر بود که در آن هنر معماری اسلامی به اوج عظمت خود رسيد. اين کتاب اهميت مضمون کتيبه‌های فاطميان را از نظر تاريخی و هنری مشخص کرده و تاريخ ساخت ابنيه‌های فاطمی را روشن می‌نمايد. کتاب شامل چهار مدخل می‌باشد:
مدخل اول: پيدايش کتابت عربی و انواع خط کوفی تا پايان دوره اخشيدی، مدخل دوم: کتيبه‌های فاطميان، آموزشی توصيفی، مدخل سوم: کتيبه‌های فاطميان، آموزشی تحليلی، مدخل چهارم: کتيبه‌های فاطيمان از نظر محتوا

رساله گِلکاری (فتوتنامه بنّايان)
تآليف حبيب الله بنّا وزير آبادی پنجابی ، مقدمه ، تصحيح‌ و تعليقات : عارف نوشاهی ، 125 ص .
رساله گِلکاری يگانه اثری است که به زبان فارسی در موضوع گِلکاری (بنّايی) به نگارش درآمده است. در اين اثر دو ديدگاه از مؤلف ديده می‌شود: يکی ديدگاهی مهندسی و ديگری ديدگاهی دينی و عرفانی. مؤلف گلکاری و معماری را با آداب دينی تلفيق کرده و عنوان می‌کند که يک بنّا در هر مرحله از کار عمارت بايد چه آدابی را رعايت کند. بسياری از دعاها و آيات قرآنی منقول از بزرگان دينی که مربوط به اين پيشه است را ذکر کرده. مصحح اثر نيز در بخش در خصوص اصطلاحات و مفاهيم معماری، ابزار و آلات معماری و ... به طور جامع و کامل تهيه کرده است.

هنر و معمای اسلامی در آفريقای شمالی
تأليف بولوم جاناتان، ترجمه محمدتقی فرامرزی، 443 ص.
کتاب در باره مطالعات هنر اسلامی است و به طور کلی به پيکره تاريخ گسترده هنر اسلامی در سده‌های ميانه می‌پردازد. جاناتان بلوم با اطمينان می‌گويد که هنر فاطميان در خلاء به نمايش در نيامده است بلکه در چارچوب زمان و مکان خودش مفهوم واقع می‌شود. در اين کتاب به تإثير مذهب شيعه بر هنر دوره فاطميان به طرز چشمگيری اشاره شده است.

تفسير اثر هنری (مجموعه مقالات)
به کوشش اميرنصری، 245 ص.
کتاب حاضر شامل مجموعه مقالات ارائه شده در هم‌انديشی «تفسير اثر هنري» است که در آذرماه سال 1391 به همت پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر و با همکاری دانشگاه هنر برگزار شده است می‌باشد.

تفسير و ضد تفسير(جستارهايی در فلسفه هنر معاصر)
به کوشش امير نصری، 370 ص.
اين کتاب شامل مجموعه مقالات ارائه شده در دو هم‌انديشی «پديدارشناسی ميراث فرهنگي» و «تفسير اثر هنري» است که توسط پژوهشکده هنر و با همکاری مرکز آموزش عالی ميراث فرهنگی و دانشگاه هنر در سال 1391 برگزار شد.

شبيه‌پژوهی (رويکردی نوين به هنری کهن)
به کوشش رضا کوچک‌زاده، 365 ص.
اين کتاب مجموعه مقاله‌های نخستين همايش ملی شبيه پژوهی است که به وسيله پژوهشکده هنر و با همکاری حوزه هنری سازمان تبليغات اسلامی استان قم به چاپ رسيده است. در اين کتاب چهارده مقاله با موضوعاتی چون سير شبيه‌خوانی در روستای ننيز استان کرمان، شبيه خوانی در کشورهای اسلامی چون بنگلادش، اوزان عروضی اشعار تعزيه و انطباق آنها با گوشه‌های رديف آوازی در موسيقی ايرانی، ارتباط و نفوذ شبيه‌خوانی در هنر کاشيکاری عصر قاجار، بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های شبيه‌خوانی و نمايش نوی ژاپن و ... گرد آمده است.

چشماندازهای اهل بيت بر ساحل نيل: زيارتگاههای تشيع در مصر
گزارش تصويری است از دکتر هادی هزاوهای، 50 ص.
کتاب حاضر زيارتگاه و اماکن مذهبی تشيع در کشور مصر را به تصوير کشيده است. اين کتاب گزارشی تصويری از اين اماکن مقدس شيعی در مصر است. از جمله: مسجد رأس‌الحسين (ع)، ضريح مبارک، موزه اشياء متبرکه و کرسی‌های آن، نمای داخلی و بيرونی مسجد زينبيه، مقبره سيده شهربانو (س)، فاطمه بنت اسد (س)، و...

پيوندهای جاودان: بررسی و مستند نگاری سنگنوشتههای آرامگاههای مسلمانان ايرانی در چين (با نگاهی به سه مسجد شهر هانگجو، چوانجو، و گوانگجو)
تأليف نسرين دستان، 178 ص.

آنگونه که از اين کتاب برمی‌آيد، بنا بر مستندات، هشتاد سال پس از هجرت پيامبر ساخت مسجد در چين رواج يافته است و اکنون نزديک به 45 هزار مسجد در اين کشور وجود دارد. در سه شهر هانگجو، چوانجو، و گوانگجو، در نواحی جنوب شرقی چين، نفوذ زياد فرهنگ ايرانی ـ اسلامی به چشم می‌خورد و مساجد بزرگ و زيبا و کتيبه‌های سنگی و سنگنوشته‌های متعدد مربوط به آرامگاه‌های ايرانيان مسلمان به زبانهای فارسی، عربی، ترکی و چينی وجود دارد که از نقطه نظر بازخوانی تاريخ و تأثير حضور ايرانيان در چين بررسی آن حائز اهميت است. نگارنده در اين کتاب به معرفی برخی از اين مساجد می‌پردازد و متون و ترجمه سنگنوشته‌های اين مساجد را به دست می‌دهد و ويژگی‌های آنها را برمی‌شمارد.

کتابشناسی عيلام باستان
ميلاد جهانگيرفرد، 283 ص.
جهانگير فرد تمامی آثاری که به اين موضوع نگارش يافته در دو بخش منابع فارسی و انگليسی تهيه کرده و در پايان نيز نمايه‌ای افزوده شده است. آثار معرفی شده در هر دو بخش به ترتيب الفبايی و با ذکر مؤلف آمده است.

مطلع‌العلوم و مجمع‌الفنون،
تأليف حکيم واجد عليخان، تصحيح و تعليقات: سيدکمال حاج سيدجوادی، 304 ص.
کتاب حاضر که نوعی دايره‌المعارف است که در نوع خود بی‌نظير است. بخش اول کتاب در سی و هفت باب است که هر باب دارای موضوعاتی از جمله حروف تهجي؛ ضربالمثل‌های فارسي؛ لطايف و ظرايف و ... می‌باشد. به طور کلی اين بخش در موضوعات ادبيات فارسی، اخلاق، علوم اسلامی، تاريخ و جغرافيا، رياضيات، منطق و هيات و نجوم، فلسفه، علوم تجربی و علوم غريبه تقسيم بندی می‌شود.
بخش دوم نيز شامل موضوعات فنی و هنری است. که مؤلف هنر را در چهار گروه اعلا، اوسط، دنی و ادنی تقسيم کرده است. اين بخش در باب‌های مختلف به موضوعاتی چون تعبير خواب، جراحی، فن صيد و شکار، فن قاريان، فن خطاطان، زورمندان و پهلوانان، رنگرزان، ميناکاری و هنرهای ديگر می‌پردازد.

بوستان خيال
تأليف ميرمحمدتقی جعفری حسينی احمدآبادی، با تصحيح و مقدمه سيدکمال حاج سيدجوادی و با همکاری پوران زينالی. 719 صفحه.
بوستان خيال يکی از داستان‌های بلند و بسيار ارزشمند زبان فارسی است و بنا به گفته دکتر محجوب بلندترين داستان در زبان فارسی محسوب می‌شود و در طول نزديک به سه سده تاکنون نويسنده‌ای نتوانسته با او رقابت کند. موضوع اصلی داستان چگونگی عاشق شدن ممتاز، کوچکترين پسر پادشاه، بر ملکه بينظير و از ملک خود برآمدن به طلب وی است که در اين ميان دچار غولان و نسناسان و پريان و ... می‌شود و سرانجام به شادی می‌رسد.

طرازالاخبار
تأليف عبدالنبی فخرالزمانی قزويني؛
مقدمه، تصحيح و تعليقات: سيدکمال حاج سيدجوادی با همکاری حسن ياسينی، 960 ص.
اين اثر يکی از مهمترين مجموعه‌های ادبی زبان فارسی است. فخرالزمان قزوينی مجموعه‌ای از منظومه‌ها، کتاب‌های تاريخی، ديوان شعرا، کتاب‌های داستانی و آنچه در حيطه موضوعی وی قرار داشته گزينش کرده و در موضوعات متنوع و گوناگون دسته‌بندی نموده است. اين کتاب با استفاده از دويست منبع و ماخذ مهم تدوين و تأليف گرديده که در نوع خود بينظير است. اين اثر مهم می‌تواند ياريگر نقالان و داستانسرايان باشد تا هنگام نقل مطالب از متون نظم و نثر در حافظه خود قرار دهند. در تصحيح اين متن از سه نسخه استفاده شده است. 1. نسخه کتابخانه مجلس شورای اسلامی، 2. نسخه کتابخانه مرکزی دانشگاه، 3. نسخه کتابخانه آيت‌الله مرعشی.

 
 
 

زمان انتشار: چهارشنبه ١٦ ارديبهشت ١٣٩٤ - ١٤:٣١ | نسخه چاپي

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.