نشست تخصصی «سفال و سرامیک در مناسبات هنری ایران و چین »

سخنرانی مهدی مکی نژاد

فایل صوتی 

سخنرانی بهزاد اژدری

فایل صوتی 

سخنرانی شیه چون لوگ

فایل صوتی 

سخنرانی حسین سرپولکی

فایل صوتی 

سخنرانی ابراهیم قاسمی

فایل صوتی

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.