نشست تخصصی مرقع هند و ایرانی

سخنرانی سید مهدی حسینی

فایل صوتی 

سخنرانی هاشمی نژاد

فایل صوتی 

سخنرانی فریبا افکاری

فایل صوتی 

سخنرانی کفایت کوشا

فایل صوتی 

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.