نخستین نشست تخصصی «میراث فرهنگی و هنری سیراف در پهنه خلیج‌ فارس»

سخنرانی شهرام پازوکی

فایل صوتی 

سخنرانی حامد وحدتی نسب

فایل صوتی 

سخنرانی محمد‌حسن طالبیان

فایل صوتی 

سخنرانی کامیار عبدی

فایل صوتی 

سخنرانی محی‌الدین جعفری

فایل صوتی

سخنرانی محمد اسماعیل اسمعیل جلودار

فایل صوتی 

پرسش و پاسخ

فایل صوتی 

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.