فایل صوتی رونمایی کتاب حکمت و هنر آداب معنوی در هنر اسلامی

سخنرانی مسعود ناصری

فایل صوتی 

سخنرانی محمدعلی رجبی

فایل صوتی 

سخنرانی حسن بلخاری

فایل صوتی 

سخنرانی حسین یاوری

فایل صوتی 

سخنرانی عبدالمجید شریف‌زاده

فایل صوتی

سخنرانی گروهی

فایل صوتی 

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.