فیلم هم‌اندیشی «جایگاه آرای لوتمان در نشانه‌شناسی ایران»

سخنرانی آزیتا افراشی

فایل 

سخنرانی عبدالرحیم فیروززاده

فایل 

سخنرانی بهمن نامورمطلق

فایل 

سخنرانی آرزو سلیمانی

فایل 

سخنرانی حمیدرضا شعیری

فایل

سخنرانی احمد شاکری

فایل 

سخنرانی فرزانه فرح‌زاد

فایل 

سخنرانی آزیتا افراشی

فایل 

سخنرانی حسین سرافراز

فایل 

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.