فایل صوتی پیش همایش روایت های شهری

سخنرانی احمد شاکری

فایل صوتی

سخنرانی سیده زهرا اجاق

فایل صوتی

سخنرانی منصور ساعی

فایل صوتی

سخنرانی پرسش و پاسخ

فایل صوتی

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.