فایل صوتی نشست تخصصی «دیپلماسی کتب هنری»

سخنرانی سیدعلی موجانی

فایل صوتی

سخنرانی احمد شاکری

فایل صوتی

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.