فایل صوتی نشست «درآمدی بر ضرورت آموزش عمومی هنر»

سخنرانی مجتبی آقایی

فایل صوتی

سخنرانی محمود مهرمحمدی

فایل صوتی

سخنرانی عبدالمجید شریف‌زاده

فایل صوتی

سخنرانی نسرین فخری

فایل صوتی

سخنرانی سید محمدحسین نواب

فایل صوتی

سخنرانی پرسش و پاسخ

فایل صوتی

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.