فایل صوتی نشست «مسائل و چالش‌های آموزش هنر»

سخنرانی احمد شاکری

فایل صوتی

سخنرانی مهیار اسدی

فایل صوتی

سخنرانی سیدمحمدتقی طباطبایی‌بافقی

فایل صوتی

سخنرانی نیر طهوری

فایل صوتی

سخنرانی سید سعید سیداحمدی‌زاویه

فایل صوتی

سخنرانی  افسانه ناظری

فایل صوتی

سخنرانی رامتین شهبازی

فایل صوتی

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.