فایل صوتی همایش شهر سوخته (نشست دوم)
 
سخنرانی پیرفرانچسکو فابری
فایل صوتی
سخنرانی بهمن نامور مطلق فایل صوتی
سخنرانی جورجا وینچنتی
فایل صوتی
سخنرانی کلاودیا مینیتی فایل صوتی
سخنرانی رسول موسوی حاجی
فایل صوتی
   
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.