فایل صوتی همایش شهر سوخته(نشست اول)
 
سخنرانی علیرضا جلال زایی
 فایل صوتی
سخنرانی حسن مرادی  فایل صوتی
سخنرانی انریکو اسکالونه  فایل صوتی
سخنرانی حبیب درخشانی  فایل صوتی
سخنرانی سیلویا فستوچا  فایل صوتی
سخنرانی روح الله شیرازی  فایل صوتی
   
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.