فایل صوتی نشست تخصصی«تجلی خط هرات در تهران»
 
 سخنرانی علیرضا اسماعیلی
فایل صوتی
سخنرانی سید محمد هاشمی
فایل صوتی
سخنرانی غلامحسین امیرخانی فایل صوتی
سخنرانی نیک محمد مستمند فایل صوتی
سخنرانی میرزایی
فایل صوتی
 سخنرانی محمدمهدی هراتی فایل صوتی
   
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.