فایل صوتی همایش چهل چراغ هنر (روز دوم)
 
مهدی مکی نژاد
 فایل صوتی
حمیدرضا قلیچ خانی  فایل صوتی
خشایار قاضی زاده  فایل صوتی
محمد کاظم حسنوند  فایل صوتی
پرسش و پاسخ  فایل صوتی
حبیب الله صادقی  فایل صوتی
محمد خزائی  فایل صوتی
طاهر شیخ الحکما  فایل صوتی
محمد مهدی رحیمیان  فایل صوتی
   
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.