فایل صوتی همایش «چهل چراغ هنر» (روز نخست)
 
محمد رجبی
 فایل صوتی
سید محمد بهشتی  فایل صوتی
هادی ربیعی  فایل صوتی
محمدعلی رجبی(مجری)  فایل صوتی
محسن محسنی  فایل صوتی
عبدالحسین لاله (مجری)  فایل صوتی
علی منتظری  فایل صوتی
حمید دهقان پور  فایل صوتی
کاوه خورابه  فایل صوتی
   
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.