فایل صوتی نشست تخصصی «نگاهی به پژوهش هنر در ایران»(28 آذر97)
 
 سخنرانی ناهید عبدی
فایل صوتی
سخنرانی مهران هوشیار فایل صوتی
سخنرانی نیر طهوری فایل صوتی
سخنرانی بهنام کامرانی فایل صوتی
سخنرانی بهمن نامور مطلق فایل صوتی
پرسش و پاسخ فایل صوتی
   
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.