فایل صوتی نشست «عاشورا نگاری» (7 آبان 1397)
 
 سخنرانی علی اصغر میرزایی مهر
 فایل صوتی
سخنرانی خشیار قاضی زاده  فایل صوتی
سخنرانی میرزاعلی شفاعی  فایل صوتی
پرسش و پاسخ  فایل صوتی
   
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.