فایل صوتی مجموعه هم اندیشی های هفته پژوهش (روز دوم)

 صالح طباطبایی/روش های پژوهش هنر در روش شناسی پژوهش
فایل صوتی
 محمدرضا مریدی/روش های پژوهش هنر در روش شناسی پژوهش فایل صوتی
 اسماعیل پناهی/روش های پژوهش هنر در روش شناسی پژوهش فایل صوتی
سید غلامرضا اسلامی/روش های پژوهش هنر در معماری وشهر سازی
فایل صوتی
سید حسن معینی/روش های پژوهش هنر در معماری وشهر سازی فایل صوتی
جمال عرب زاده/روش های پژوهش هنر در هنر های تجسمی
فایل صوتی
کامبیز موسوی مقدم/روش های پژوهش هنر در هنر های تجسمی
فایل صوتی 
سیامک زنده دل/روش های پژوهش هنر در هنر های تجسمی فایل صوتی
سودابه صالحی/روش های پژوهش هنر در هنر های تجسمی فایل صوتی
   

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.