فایل صوتی مجموعه هم اندیشی های هفته پژوهش (روز اول)
علی روحانی/روش های پژوهش هنر در سینما  فایل صوتی
فرشادعسگری نیا/روش های پژوهش هنر در سینما        
فایل صوتی
سید حسن حسینی/روش های پژوهش هنر در سینما    
فایل صوتی
منصور براهیمی/روش های پژوهش هنر در هنرهای نمایشی فایل صوتی
محمدحسین ناصربخت/روش های پژوهش هنر در هنرهای نمایشی فایل صوتی
بهروز محمودی بختیاری/روش های پژوهش هنر در هنرهای نمایشی فایل صوتی
صادق رشیدی/روش های پژوهش هنر در روش شناسی پژوهشی فایل صوتی
احمد پاکتچی/روش های پژوهش هنر در روش شناسی پژوهشی فایل صوتی
ساسان فاطمی/روش های پژوهش هنر در موسیقی
 فایل صوتی
هومان اسعدی/روش های پژوهش هنر در موسیقی  فایل صوتی
محمدرضا آزاده فر/روش های پژوهش هنر در موسیقی  فایل صوتی
پرسش و پاسخ فایل صوتی
   
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.