اخبار > يادداشت رييس فرهنگستان هنر درباره نمايشگاه عكس «تاريخ بي‌دروغ»


يادداشت رييس فرهنگستان هنر درباره نمايشگاه عكس «تاريخ بي‌دروغ»

 

يادداشت محمد علي معلم دامغاني رييس فرهنگستان هنر، درباره نمايشگاه عكس «تاريخ بي‌دروغ» منتشر شد.

يادداشت محمد علي معلم دامغاني رييس فرهنگستان هنر، درباره نمايشگاه عكس «تاريخ بي‌دروغ» منتشر شد.
به گزارش روابط عمومي فرهنگستان هنر، در اين يادداشت آمده است:

بسم الله الرحمن الرحيم

« إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ »


آنچه بر منظر است روزنه‌اي بر دنياي سنت‌هاي ثابت آفريدگار است « فَلَن تَجِدَ لِسُنَّه الله تَبديلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّه اللهِ تَحويلاً» ناموس لا يتغيّر آفريننده آفرينش از آن نوع كه بر پيشاني اين گفتار سرنوشت نوع انسان را رقم مي‌زند « اِنَّ اللهَ لا يُغَيِّروا الخ » تا معلوم باشد كه قانون الهي به اعتبار حقيقت و مبداءش فراگير است و از كليت استثناء ناپذير برخوردار است و آزادي انسان در تعيين سرنوشت او نيز از همين ره آورد است. ذوق و دريافت اين معني و ايمان به آن نفس خبر را از كذب و صدق محتمل شايد نجات مي‌داد ، هرچند كه آموزگار بزرگ ما قرآن با طرح خبر مصلوب كردن مسيح از روايتي سخن مي‌گويد كه محقق نيست بلكه مشتبه به حقيقت است و تصريح مي‌كند كه عيسي بن مريم عليه السلام را بردار نكرده‌اند. در قصص و اساطير و تاريخ و گونه‌هاي مركب اخباري كه در كتاب به صيغه ماضي آورده مي‌شود مبداء و مقصد و محرك و مسير و منازل را روشن ساخته ، توجه به قرائن هم زمان با حوادث را معتبر مي‌شمرد . حالي در تاريخ و نقد كار حكايتگران از هرودوت و گزنفون تا مدعيان درك فلسفه و حكمت تاريخ از ابن خلدون تا مشاهيري چون كانت، هيدگر ، هگل ، ماركس ، توين بي ، سينكلر و ديگران جاي بحث و گفتگو نيست زيرا بر سر آنيم كه با تغيير عامل انتقال خبر از كلمه و جمله به عكس و تصوير ( نه فيلم متحرك سينمايي و تلويزيوني كه در معيت گفتار و اصوات هنري و تقويت كننده عرضه مي‌شود). اولاً نكته‌اي يك دو در حقيقت عكس و عكاسان مستند خاصه نوع خبرنگار جنگي آورده سپس تاريخ مستند بي دروغ تصوير استاتيك را همراه با معائير نقد آن و عرصه استفاده و گستره مستفيدان آن معرفي كنيم. عكس و عكاسي از نخستين واردات دنياي جديد فيزيك نور و مهندسي آن است كه در دوره قاجاريه برعكس انواع دربسته راز آميز امروزي آن كه استفاده فارغ از دانش و فن دستگاه‌ها را توصيه و تعليم مي‌كند با تجزيه بزرگمنشانه اهل علم و صنعت به ايران آورده شد اين است كه عكاسان به خصوص پيشينگان اين سلسله هم در آموختن اجزاء كار و دستگاه و هم ترجماني زباني و گفتاري و تسميه هر جزو خردمندانه اقدام كردند. آنها دريافتند كه ورود مقدار معيني از نور از دريچه دوربين و اثر آن بر صفحه حساسي كه خود از شيشه به كمك ژلاتين و چيزي از مشتقات نقره ساخته بودند و بعدها از نوع و جنس ديگر به عنوان حلقه فيلم در اختيارشان قرار گرفت نخست تصوير منفي(نگاتيو) را به وجود مي‌آورد اكنون براي آشكار گردانيدن آن بايستي تصوير منفي تثبيت شده يا در تاريكي محفوظ مانده را در تاريكخانه بوسيله دارو يا دواي ظهور بر روي صفحات خاص ظاهر گردانند تا عكس قابل عرضه و ارائه باشد. كلمه دوربين، تصوير منفي، دواي ظهور، ظاهر كردن ، عكس و ... نشانه دقت در ترجماني و آموختن جزو به جز دستگاه و كار عكاسي است اگر به نسبت دستور زبان و صرف و نحو حقيقت عكس را بجوييم و آن را با فيلم سينمايي و تلويزيوني مقايسه كنيم در عكس با مكانيسم خاصي كه بدان اشارت شد تصويري غير متحرك و ثابت مشتمل بر اشياء و اسماء آنها حاصل كار عكاس است. در عكس بيشتر با اسم سر و كار داريم همچنانكه اگر در سينما و تلويزيون به وساطت دستگاه كنترل صحنه‌اي را از حركت نگاه داريم اسم‌ها در هر حالتي كه قرار دارند باقي مي‌مانند يك فشار بر آزاد كردن تصوير فعل را متحقق مي سازد بنابراين عكس‌ها ترجمان اسماء است البته اسم‌ها در لحظه هر فعلي را كه به انجام مي‌رسانند نشان خواهند داد و حكايت خواهند كرد و اين خاصيتي شگفت و شگرف است كه عكاسان بدون توان تصرف در آن حالت لحظه مورد نظر را شكار كرده و در جهاني كه به همه وجوه متحرك (ديناميك) است فارغ از سير و صيرورت «آني» را جاويدان ساخته و براي هميشه آن را نگاه خواهند داشت بنابراين آنكه اين پديده را عكس ناميده است نيكوترين و حكمي ترين تسميه را برگزيده است عكس خلاف آنات متحرك هستي است زيرا ما خارج از فعل و انفعال اسمي را مشاهده نمي‌كنيم مگر در عكس آن و عكاسان امروز در انواع علوم و فنون حتي كشف و ضبط زيبايي ها و كارهاي هنري اظهار وجود مي‌كنند.

زمره‌اي از اين ارجمندان عكاسان خبري‌اند كه خبرهاي اجتماعي حاصل كار ايشان است و خطيرترين آنها يعني عكاسان جنگ از همه به ثبت لحظات حوادث تاريخي نزديكترند بلكه تعدد آنها و حضور مستمر و مداومشان در جبهه‌ها اعم از جبهه دوست و جبهه دشمن اين فرصت عظيم را فراهم مي‌كند كه از حقيقت درگيري‌ها و رويارويي‌ها غافل نمانيم و از سوئي افزوني دستگاه‌هاي عكاسي در دست اهل اين حرفه يا مردماني كه در صحنه‌ها حضور دارند قصه را به نوعي از برساختگي و صنعت و غلط مي رهاند كه افعال طرفين را در لحظات عكاسي به مراتب بر كار فيلم سازان سينمايي و تلويزيوني ترجيح دهيم زيرا احتمالاً در آن دو اگر مجالي دست دهد فرصت تحريف هست و در اين نه و لطايف ديگر كه اكنون از آن چشم فرو پوشيده و تصريح مي‌كنيم كه حاصل كار راويان تصوير ثابت (عكس) مستندترين و حقيقي ترين و بي دروغ ترين روايت هاست و از جانبي اگر در آن بنگرند فارغ از زبان و بيان چون با نفس حادثه و لحظه آن سر و كار دارند بي نياز از احاطه زباني و بياني و حتي نوشته و حكايت مي توانند بر مبناي دريافت صورت داوري داشته باشند مثلاً الربيع العربي يا بيداري اسلامي دو تسمسه شايع است كه با اين تعداد عكس و نشانه هاي متعدد درك حقيقت آن از وراي عكسها كاملاً دريافتني است .

اينك نمايشگاه بزرگ تاريخ به روايت كلمات، نه كه به زبان تصوير استاتيك (عكس ) نمايشگاه تاريخ بي‌دروغ با نشانه هايي كه « بيداري اسلامي» نامگذاري درست آن است و بهار عربي تسميه مغرضانه حركتي است كه اولاٌ خاص اعراب نيست بلكه ساير مسلمانان نيز در شمال آفريقا و افغانستان و غيره در آن شركت دارند و آغاز اين جنبش عظيم، ايران اسلامي و انقلاب امام بود و به سالهاي پيش بر انديشه مسلمانان اين خطه گذشت كه « امت واحده از شرق بپا مي خيزد»

حالي بر تارك اين حماسه روشن بشنو و بر خوان .

در اين قبيله دليلي است از سلاله نور كه نزد اوست در ايام ما قبالة نور

امام و راهگشاي سترگ فردا اوست امير قافله هاي بزرگ فردا اوست

پيام امير قافلة نور را بشنو و از روزنه‌اي بردنياي سنت‌هاي ثابت آفريدگار سرنوشت بيداري امت‌ها را به روايت تماشاخانه تاريخ پر فروغ بي‌دروغ از ناحية عكاسان خبري جهان بنگر كه به اعتبار آگاهي عكاس خبري بين‌المللي، محمد فرنود همانكه در حوادث گوناگون انقلاب، جنگ و ... آموخته شد تا با تلاش چندين ساله روايتگران حوادث عالم حقايق انكارناپذير مربوط به امتها و ملتها را اينگونه در معرض تماشاي شما بر منظر نهاد، عمر و عافيتشان باد.                                                                     محمدعلي معلم

                                                       فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران

 
 
 

زمان انتشار: سه شنبه ١٣ بهمن ١٣٩٤ - ١٢:٥٦ | نسخه چاپي

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج