فهرست هنرمندان
 
براساس حرفه
   

 

فهرست الفبایی
 • ابن سیّد مرادالحسینی  - ق‍رن‌ ۱۱ق - کاتب - خوشنویس
 • ابوبکر شاه بن حسن بن علی شهرستانی   - ق‍رن‌ ۹ق - کاتب و خوشنویس
 • بیم گجراتی  - ؟ - نگارگر
 • پیرحسین کاتب شیرازی  - ق‍رن‌ ۱۰ق - کاتب - خوشنویس
 • پیرعلی جامی  - اواخر ق‍رن‌ ۹ق - اوایل قرن‌ ۱۰ق‌ - خوشنویس
 • جمال الدین محمد صدیقی اصفهانی‬‬‬  - ؟ - تذهیب‌کار - صحاف - خوشنویس - طلاکار
 • حاجی یادگار الکاتب  - ؟ - کاتب - خوشنویس
 • حبیب الله بن علی بن حسام  - احتمالاٌ ق‍رن‌ ۱۰ق. - کاتب - خوشنویس
 • حسین نقاش  - ؟ - نگارگر - تذهیب‌کار
 • دهرمداس  - ؟ - نگارگر
 • زین العابدین عبدالرحمان جامی  - احتمالاٌ ق‍رن‌ ۹ق -
 • سانوله  - ؟ - نگارکر
 • سورداس گجراتی  - ق‍رن‌ ۱۱ق - نگارگر
 • شاه محمود نیشابوری  - ق‍رن‌ ۱۰ق - کاتب - خوشنوبس
 • شمس الدین کرمانی  - احتمالاً ق‍رن‌ ۱۱ق - کاتب - خوشنویس
 • شیوداس  - ق‍رن‌ ۱۱ق - نگارگر
 • عبدالرحیم عنبرین قلم  - ق‍رن‌ ۱۰ق و ق‍رن‌ ۱۱ق - کاتب - خوشنویس
 • عبدالله مشکین قلم (زرین قلم)  - ق‍رن‌ ۱۱ق - کاتب - خوشنویس
 • عبدالوهاب بن عبدالفتاح بن‌ علی‬‬‬‬‬‬‬‬  - احتمالاً ق‍رن‌ ۱۰ق - تذهیب‌کار
 • لطف الله (مذهب هندی)  - ؟ - تذهیب‌کار - نگارگر
 • لعل چند  - اواخر قرن ۱۰ق و اوایل قرن ۱۱ق - نگارگر
 • محمدحسین کشمیری  - اواخر قرن دهم - ۱۰۲۰ق - کاتب - خوشنویس
 • محمدزمان تبریزی  - ق‍رن‌ ۱۰ق - خوشنویس
 • محمد (موسی مذهب)  - ق‍رن‌ ۱۰ق - کاتب - خوشنویس - احتمالاً تذهیب‌کار
 • محمد علی نقاش مشهدی  - ق‍رن‌ ۱۱ق - نگارگر
 • مکند  - اواخر قرن ۱۰ق و اوایل قرن ۱۱ق - نگارگر
 • منصور نقاش جهانگیری (نادرالعصر)  - ؟ - تذهیب‌کار - نگارگر
 • منوهر داس  - اواخر قرن ۱۰ق و اوایل قرن ۱۱ق - نگارگر
 • میرزا رحیم افشار   - قرن ۱۳ق - کاتب - خوشنویس
 • نارسینگ (نرسنگ)  - ؟ - نگارگر
 • نانها (مصور)  - ق‍رن‌ ۱۰ق و ق‍رن‌ ۱۱ق - نگارگر
 • یار محمد هروی  - ق‍رن‌ ۱۰ق - کاتب - خوشنویس
 • کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.