فهرست هنرمندان
 
براساس حرفه
   

 

فهرست الفبایی
 • ابن بواب   - قرن ۴ق. - اوایل قرن ۵ق. - کاتب - خوشنویس
 • ابن سیّد مرادالحسینی  - ق‍رن‌ ۱۱ق. - کاتب - خوشنویس
 • ابوبکر شاه بن حسن بن علی شهرستانی   - ق‍رن‌ ۹ق. - کاتب و خوشنویس
 • احمد نیریزی  - قرن ۱۲ق. - کاتب - خوشنویس
 • اظهر تبریزی (اظهر السلطانی)  - قرن ۹ق. - کاتب - خوشنویس
 • بهرام افشار  - ق‍رن‌ ۱۰ق - نگارگر
 • بیم گجراتی  - - - نگارگر
 • پیرحسین کاتب شیرازی  - ق‍رن‌ ۱۰ق. - کاتب - خوشنویس
 • پیرعلی جامی  - اواخر ق‍رن‌ ۹ق - اوایل قرن‌ ۱۰ق‌. - خوشنویس
 • جمال الدین محمد صدیقی اصفهانی‬‬‬  - - - تذهیب‌کار - صحاف - خوشنویس - طلاکار
 • حاجی یادگار الکاتب  - - - کاتب - خوشنویس
 • حبیب الله بن علی بن حسام  - احتمالاٌ ق‍رن‌ ۱۰ق. - کاتب - خوشنویس
 • حسین نقاش  - - - نگارگر - تذهیب‌کار
 • دهرمداس  - - - نگارگر
 • روزبهان محمد طبعى شیرازى  - ق‍رن‌ ۱۰ق. - کاتب - خوشنویس - تذهیب‌کار
 • زین العابدین عبدالرحمان جامی  - احتمالاٌ ق‍رن‌ ۹ق. - کاتب - خوشنویس
 • سانوله  - - - نگارگر
 • سورداس گجراتی  - ق‍رن‌ ۱۱ق. - نگارگر
 • شاه محمود نیشابوری  - ق‍رن‌ ۱۰ق. - کاتب - خوشنوبس
 • شمس الدین کرمانی  - احتمالاً ق‍رن‌ ۱۱ق. - کاتب - خوشنویس
 • شیوداس  - ق‍رن‌ ۱۱ق. - نگارگر
 • عبدالرحیم عنبرین قلم  - ق‍رن‌ ۱۰-۱۱ق - کاتب - خوشنویس
 • عبدالله مشکین قلم (میرعبدالله ترمذی)  - ؟ - ۱۰۲۵ق. - کاتب - خوشنویس - شاعر
 • عبدالوهاب بن عبدالفتاح بن‌ علی‬‬‬‬‬‬‬‬  - احتمالاً ق‍رن‌ ۱۰ق. - تذهیب‌کار
 • علاء الدین تبریزی (ملا علاء بیک)  - ق‍رن‌ ۱۰ -۱۱ق. - کاتب - خوشنویس
 • قوام بن محمد الشیرازی  - - - کاتب - خوشنویس
 • لطف الله (مذهب هندی)  - قرن ۱۰- ۱۱ق. - تذهیب‌کار - نگارگر
 • لعل چند  - قرن ۱۰- ۱۱ق. - نگارگر
 • مبارکشاه بن قطب  - قرن ۸ق. - کاتب - خوشنویس
 • محمد ابراهیم قمی   - ق‍رن‌ ۱۱- ۱۲ق. - کاتب - خوشنویس
 • محمدحسین دارالمرزی  - احتمالاً ق‍رن‌ ۱۱ق. - کاتب - خوشنویس
 • محمدحسین کشمیری  - ؟ - ۱۰۲۰ق - کاتب - خوشنویس
 • محمدزمان تبریزی  - ق‍رن‌ ۱۰ق. - خوشنویس
 • محمد شفیع ارسنجانی  - قرن ۱۳-۱۴ق. - کاتب - خوشنویس
 • محمدشفیع شیرازی  - ‏‫۱۱۹۷- ۱۲۶۲ق. - کاتب - خوشنویس
 • محمد (موسی مذهب)  - ق‍رن‌ ۱۰ق. - کاتب - خوشنویس - احتمالاً تذهیب‌کار
 • محمد علی نقاش مشهدی  - ق‍رن‌ ۱۱ق. - نگارگر
 • محمد میرک بن میرمحمدالحسینی استادی   - ق‍رن‌ ۱۱ق. - کاتب - خوشنویس
 • مخلص بن عبدلله الهندی  - قرن ۷ق. - تذهیب‌کار
 • مرشد الدین شیرازی   - ق‍رن‌ ۱۰ق. - کاتب - خوشنویس
 • مسکین  - قرن ۱۱ق. - نگارگر
 • مکند  - اواخر قرن ۱۰ق. - اوایل قرن ۱۱ق. - نگارگر
 • منصور نقاش جهانگیری  - - - تذهیب‌کار - نگارگر
 • منوهر داس  - اواخر قرن ۱۰ق. - اوایل قرن ۱۱ق. - نگارگر
 • میرزا رحیم افشار   - قرن ۱۳ق. - کاتب - خوشنویس
 • میرمعز الدین محمد حسینی کاشانی  - وفات ۹۹۰ یا ۹۹۵ق - کاتب - خوشنویس
 • نارسینگ (نرسنگ)  - - - نگارگر
 • نانها (مصور)  - ق‍رن‌ ۱۰-‌ ۱۱ق. - نگارگر
 • یار محمد هروی  - ق‍رن‌ ۱۰ق. - کاتب - خوشنویس
 • ی‍اق‍وت‌ م‍س‍ت‍ع‍ص‍م‍ی   - ؟ - ۶۹۸ق. - کاتب - خوشنویس
 • کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.