حسین نقاشنام پدیدآورنده :

حسین نقاش

تاریخ تولد- وفات :

-

محل تولد :

<#f:871/>

دوره تاریخی :

گورکانیان هند

حرفه :

نگارگر - تذهیب‌کار

معرفی :

از نقاشان و (تذهیب‌کاران) مسلمان هندی دوره اکبرشاه گورکانی است. به نوشته استاد کریم زاده از آثار رقم‌دار وی نگاره مجلس پرجلال بابرشاه است با رقم «عمل حسین نقاش» (سرمدی، ۱۳۷۹ : ۲۰۰ به نقل از کریم‌زاده، ۱۳۷۶: ج. ۱: ۱۶۰)منابع فارسی :

سرمدی، عباس (۱۳۷۹). دانشنامه هنرمندان ایران جهان اسلام: از مانی تا معاصرین کمال الملک. تهران: هیرمند.

کریم‌زاده تبریزی، محمدعلی (۱۳۷۶).اح‍وال‌ و آث‍ار ن‍ق‍اش‍ان‌ ق‍دی‍م‌ ای‍ران‌: و ب‍رخ‍ی‌ از م‍ش‍اه‍ی‍ر ن‍گ‍ارگ‍ر ه‍ن‍د و ع‍ث‍م‍ان‍ی‌ . تهران: مستوفی.منابع لاتین :

Walters Art Museum, W.624, online description © 2011 Walters Art Museum,used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.آثار موجود در این مجموعه :گزیده آثار :

<#f:872/>

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.