موسیقی الکبیر(۸۶۶ق)عنوان اصلی :

کتاب جلیل فی علم الموسیقا و علم التالیف و الخواص من علوم الفلسفه النظریه

عنوان دیگر :

-

زبان:

عربی

مولف :

فارابی، محمدبن محمد، ۲۶۰؟ - ۳۳۹ق‌.

 تاریخ تالیف :

قرن ۳ و ۴ق.

تاریخ کتابت :

۱۴ ربیع الاول ۸۶۶ق.

کاتب :

 احمدبن محمد اسحاقنگارگر :

-تذهیب کار :

-سایر پدیدآورندگان :

-منشا (مکان جغرافیایی اثر) :

-

تعداد برگ، تعدادسطر، اندازه سطور، قطع:

۱۰۴برگ، ۲۱ سطر؛ اندازه سطور: ۱۱۷× ۱۷۷؛ قطع: ۱۷۷× ۲۶۲ م. م.

تعداد تصاویر (شامل نگاره، حدول، نمودار، شکل، نقشه):

دارای شکل، جدول و نمودار.

مکتب نگارگری (نام دوره هنری و تاریخی نسخه):

-

نوع و درجه خط:

نسخ

تزئینات متن:

«در صفحه آغازین نسخه عنوان، تعداد برگ‌ها و فهرست مندرجات به همراه یادداشت مالکیت نسخه آمده است؛ در متن نسخه اشکال هندسی، نمودار و جدول با جوهر قرمز رنگ جهت توضیحات بیشتر مطالب درج شده است؛ دارای رکابه و شماره گذاری؛ متن با مرکب مشکی و سرفصل‌ها با رنگ قرمز کتابت شده است».

نوع کاغذ:

لعاب دار

نوع و تزئینات جلد:

«چرم قهوه‌ای تیره رنگ، ضربی، با نقش ترنج در مرکز و لچکی در حاشیه جلد، سرطبله دار».

آغاز:

بسمله، رب یسر و عن ذکرت تشوفک للنظر فیما یشتمل علیه صناعه علم الموسیقا المنسوبه الی القدما و سالتنی ...

انجام:

...منها ما یستعمل فی الامور التی هی جد و منها ما شانها فی دنیاک و اخرتک و الله اعلم بالصواب و الیه المرجع و الماب.

انجامه:

«تم الکتاب بحمدالله الکریم و عونه و حسن توفیقه و صلوته علی سیدنا محمد و اله و صحبه و... رابع عشر ربیع الاول سنه ۸۶۶ق احسن الله عاقبه... احمد بن محمد اسحاق...».

یادداشت تملک و سجع مهر :

«یادداشت برگ اول نسخه: «من کتب الفقیر الی عفو الغنی ابراهیم بن محمد عیسی الشامی غفرلهما ۱۱۰۳ق.».

«یادداشت در حاشیه برخی از برگ‌ها: نسخه گردآوری شده توسط بریل در لیدن سال ۱۹۲۵م.».موضوع اثر و توصیفگرها :

«موسیقی ایرانی، سازهای ایرانی، نسخه‌خطی هنری».

چکیده یا خلاصه نسخه :

«این نسخه درباره نظریه و آلات موسیقی است و در سه بخش گردآوری شده که عبارتست از: فی استطقسات علم التالیف فی الموسیقا، فی المدخل الی صناعه الموسیقا و فی صناعه الموسیقا. بخش ساختار عود در این نسخه نیامده است».

اطلاعات تکمیلی :

کلیه اطلاعات نسخه‌شناختی به جز اطلاعات داخل «گیومه» بر اساس اطلاعات ارائه شده در محل نگهداری نسخه است.شماره نسخه :

Islamic Manuscripts, Garrett no. 220Bمحل نگهداری نسخه :منابع و ماخذ :

Kitāb jalīl fī ʻilm al-mūsīqā wa-ʻilm al-taʾlīf wa-al-khawāṣṣ min ʻulūm al-falsafah al-naẓarīyah [1461]. Princeton University Library. Islamic Manuscripts, Garrett no. 220B.
یادداشت حق مولف :

جهت اطلاع از ضوابط بهره‌برداری از این اثر به اینجا مراجعه فرمایید.فهرست پیشینه های فارسی :

-فهرست پیشینه های لاتین :

Fārābī (1967). Kitāb al-Mūsīqá al-kabīr. Ed. G. A. Khashaba. Cairo: Dār al-Kātib al-ʻArabī, p. 31-32.

Shiloah,  A. (1979). The Theory of Music in Arabic writings (c. 900-1900) : descriptive catalogue of manuscripts in libraries of Europe and the U.S.A. Munchen: G. Henle Verlag, no. 057/6.گزیده ای از صفحات نسخه:

<#f:632/>

تصاویر گزیده صفحات :کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.