حاجی یادگار الکاتبنام پدیدآورنده :

حاجی یادگار الکاتب

تاریخ تولد- وفات :

-

محل تولد :

<#f:871/>

دوره تاریخی :

صفویه

حرفه :

کاتب - خوشنویس

معرفی :

حاجی یادگار الکاتب از کاتبان و خوشنویسان دوره صفویه است. از وی نسخه خطی با عنوان خمسه نظامی به کتابت ۹۳۵-۹۳۴ق در موزه هنر والترز  با شماره W.607 موجود است.منابع فارسی :

-منابع لاتین :

Walters Art Museum, W.607, online description © 2011 Walters Art Museum,used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.آثار موجود در این مجموعه :

خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۹۳۵-۹۳۴ق)، موزه هنر والترز، W.607.گزیده آثار :

<#f:872/>

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.