نارسینگ (نرسنگ)نام پدیدآورنده :

نارسینگ (نرسنگ)

تاریخ تولد- وفات :

-

محل تولد :

<#f:871/>

دوره تاریخی :

گورکانیان هند

حرفه :

نگارگر

معرفی :

نارسینگ (نرسنگ) از نقّاشان هندی در دوره‌ اکبرشاه (۹۶۳-۱۰۱۴ق.) است وی از نقّاشانی است که آثارش در کتب آن زمان دیده می شود، از جمله به نوشته احوال و آثار نقّاشان قدیم:

 تصویر پرجلال اکبرشاه در کتاب اکبرنامه مضبوط در کتابخانه چستربیتی با رقم «نرسنگ»؛

 تصاویری در اکبرنامه کتابخانه بریتانیا که تاریخ ۱۰۱۳ق. دارد؛

 تصاویری در نسخه نفحات الانس مولانا جامی که به سال ۱۰۱۲ ق. کتابت شده و در همان کتابخانه است(سرمدی، ۱۳۷۹: ۹۳۱ به نقل از کریم‌زاده، ۱۳۷۰: ج.۳: ۱۳۵۸).منابع فارسی :

سرمدی، عباس (۱۳۷۹). دانشنامه هنرمندان ایران جهان اسلام: از مانی تا معاصرین کمال الملک. تهران: هیرمند.

کریم‌زاده تبریزی، محمدعلی (۱۳۷۰). اح‍وال‌ و آث‍ار ن‍ق‍اش‍ان‌ ق‍دی‍م‌ ای‍ران‌ و ب‍رخ‍ی‌ از م‍ش‍اه‍ی‍ر ن‍گ‍ارگ‍ر ه‍ن‍د و ع‍ث‍م‍ان‍ی‌. لندن: انتشارات ساتراپ.منابع لاتین :

Walters Art Museum, W.624, on line description © 2011 Walters Art Museum,used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.آثار موجود در این مجموعه :

خمسه امیرخسرو دهلوی (کتابت احتمالاً ۱۰۰۶ق‌)، موزه هنر والترز، W.624.گزیده آثار :

<#f:872/>

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.