دهرمداسنام پدیدآورنده :

دهرمداس

تاریخ تولد- وفات :

-

محل تولد :

<#f:871/>

دوره تاریخی :

گورکانیان هند

حرفه :

نگارگر

معرفی :

دهر مداس نقّاش شیرین قلم هندی است. به نقل از احوال و آثار نقّاشان از آثار وی دو نقاشی در کتاب انوار سهیلی مضبوط در بریتانیا است که هر دو رقم «دهرمداس» دارد. اثر دیگر وی که زایمان زن توانگری را نشان می‌دهد طرح نقّاش دیگری را نقّاشی کرده و رقم دارد «طرح گیسوکلان، عمل دهرمداس» (سرمدی، ۱۳۷۹ : ۲۰۰ به نقل از کریم‌زاده، ۱۳۷۶: ج. ۱: ۱۷۳).منابع فارسی :

سرمدی، عباس (۱۳۷۹). دانشنامه هنرمندان ایران جهان اسلام: از مانی تا معاصرین کمال الملک. تهران: هیرمند.

کریم‌زاده تبریزی، محمدعلی (۱۳۷۶). اح‍وال‌ و آث‍ار ن‍ق‍اش‍ان‌ ق‍دی‍م‌ ای‍ران‌: و ب‍رخ‍ی‌ از م‍ش‍اه‍ی‍ر ن‍گ‍ارگ‍ر ه‍ن‍د و ع‍ث‍م‍ان‍ی. تهران: مستوفی.منابع لاتین :

Walters Art Museum, W.624, online description © 2011 Walters Art Museum,used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.آثار موجود در این مجموعه :گزیده آثار :

<#f:872/>

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.