قرآن. برگزیده (قرن ۳ق)عنوان اصلی :

قرآن

عنوان دیگر :

منتخب قرآن

زبان:

عربی

مولف :

<#f:605/>

تاریخ تالیف :

<#f:606/>

تاریخ کتابت :

قرن ۳ق.

کاتب :

<#f:607/>

نگارگر :

<#f:608/>

تذهیب کار :

<#f:609/>

سایر پدیدآورندگان :

<#f:610/>

منشا (مکان جغرافیایی اثر) :

سرزمین‌های مرکزی عرب

تعداد برگ، تعدادسطر، اندازه سطور، قطع:

۲۳برگ، ۱۴سطر، اندازه سطور: ۱۱۵×۱۸۰؛ قطع: ۱۶۰× ۲۴۰.

تعداد تصاویر (شامل نگاره، حدول، نمودار، شکل، نقشه):

<#f:614/>

مکتب نگارگری (نام دوره هنری و تاریخی نسخه):

عباسی

نوع و درجه خط:

کوفی

تزئینات متن:

حاشیه برگ‌ها مذهب به نقوش تزئینی گل و بوته با قلم آبی، قرمز، زر، لاجورد، صورتی؛ مجدول: جدول دور سطور قرمز، آبی و زر؛ شماره‌گذاری برگ‌ها با اعداد؛ متن با جوهر قهوه‌ای تیره، حرکت گذاری و نقطه‌‌ها با جوهر قرمز و سبز کتابت شده است.

نوع کاغذ:

<#f:618/>

نوع و تزئینات جلد:

چرم مشکی رنگ با نقش ترنج و سرترنج (جلد اصل نیست و مربوط به قرن ۱۳ق است).

آغاز:

لقوم یعلمون و هو الذی انشاکم فی نفس واحده...

انجام:

... قل انظروا ماذا فی السماوات والارض.

انجامه:

<#f:622/>

یادداشت تملک و سجع مهر :

<#f:623/>

موضوع اثر و توصیفگرها :

«قرآن، برگزیده‌ها، سوره انعام، سوره اعراف، سوره یونس، سوره نساء، نسخه‌خطی هنری».

چکیده یا خلاصه نسخه :

نسخه خطی مذهب از قرآن که به صورت افقی بر روی پارشمن کتابت شده است. این نسخه شامل منتخب آیاتی از سوره‌های انعام، یونس، اعراف و نساء است و به خط کوفی در قرن ۳ق. کتابت شده است.

اطلاعات تکمیلی :

آیات سوره‌ها بدین ترتیب در نسخه کتابت شده است: سوره انعام اواخر آیه ۹۷ تا ۱۴۵ و آیات ۱۵۲-۱۵۸، سوره یونس آیات ۸۱-۹۱، سوره انعام آیات ۱۴۵-۱۵۱، سوره اعراف آیات ۱۴-۸۱، سوره یونس آیات ۲۳-۲۹، سوره نساء آیات ۹۳-۹۹ و سوره یونس آیات ۹۱-۱۰۱.

کلیه اطلاعات نسخه‌شناختی به جز اطلاعات داخل «گیومه» بر اساس اطلاعات ارائه شده در محل نگهداری نسخه است.شماره نسخه :

 Walters Art Museum Ms. W.553محل نگهداری نسخه :

<#f:628/>

منابع و ماخذ :

Walters Art Museum, W.553 online description © 2011 Walters Art Museum,used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0.فهرست پیشینه های فارسی :

<#f:713/>

فهرست پیشینه های لاتین :

<#f:710/>

گزیده ای از صفحات نسخه:

دانلود فايل

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.