دیوان جامی (ق‍رن‌ ۱۰ق)عنوان اصلی :

دیوان جامی

عنوان دیگر :

فتح الشباب ( دیوان اول جامی)

زبان:

فارسی

مولف :

ج‍ام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ب‍ن‌ اح‍م‍د،‏‫ ۸۱۷ - ‏۸۹۸ ق.‏‬

تاریخ تایف :

ق‍رن‌ ۹ق

تاریخ کتابت :

ق‍رن‌ ۱۰ق

منشا (مکان جغرافیایی اثر) :

ایران

تعداد برگ، تعدادسطر، اندازه سطور، قطع:

۳۰۶برگ، ۱۵سطر، اندازه سطور: ۷۰× ۱۵۵؛ قطع: ۱۶۵ × ۲۷۰.

تعداد تصاویر (شامل نگاره، حدول، نمودار، شکل، نقشه):

۱۰نگاره

مکتب نگارگری (نام دوره هنری و تاریخی نسخه):

صفویه - مکتب اصفهان

نوع و درجه خط:

نستعلیق

تزئینات متن:

نسخه با دونگاره بزم آغاز شده؛ دو صفحه ابتدایی شروع متن کاملا تذهیب شده است. دارای سرل‍وح‍ه‌ چهار لوح م‍ذه‍ب به ‌نقوش تزئینی گل با قلم زر و قرمز و لاج‍ورد و س‍ب‍ز، آبی، مشکی؛ شرفه به لاجورد؛ م‍ج‍دول‌: ج‍دول‌ دور س‍طورآبی، قرمز، خردلی، سبز، زر؛ حاشیه‌ها نقوش طلایی رنگ؛ متن با جوهر مشکی و آبی وسرفصل ها با جوهر قرمز در کتیبه‌های طلایی چهارگوش کتابت شده است.

نوع کاغذ:

ته‌خط دار با حاشیه‌های طلااندازی شده

نوع و تزئینات جلد:

لاکی، سرطبله دار با صحنه‌های شکار و نقوش طبیعت، اندرون جلد آستر سوخت معرق قهوره‌ای رنگ با نقوش ملیله کاری و آینه کاری طلاکاری شده ( جلد اصل نیست و احتمالاًمربوط به اواخر قرن ۱۰ق و اوایل ق‍رن‌ ۱۱ق است).

آغازی:

بسم الله الرحمن الرحیم* هست صلای سر خوان کریم...

انجام:

چه خوش باشد که در کاشانه غم* دو همدم درد دل گویند باهم

انجامه:

تم بالخیرکتبه العبد شاه محمود نیشابوری غفر ذنوبه و ستر عیوبه.

یادداشت تملک و سجع مهر :

مهرها و نوشته‌های پاک شده مربوط به مالکیت اثر به وفور در نسخه دیده می‌شود از جمله مهر مالکیت چهارگوش به سجع محمدامین.

موضوع اثر و توصیفگرها :

ادبیات فارسی، شعر فارسی، قرن ۹ق، هنرصفوی، مکتب اصفهان، نسخه‌های خطی تصویری.

چکیده یا خلاصه نسخه :

نسخه خطی مصور و مذهب از دیوان اول یا فتح الشباب جامی که توسط شاه محمد نیشابوری از بزرگترین خوشنویسان دوره صفوی کتابت شده است.

اطلاعات تکمیلی :

یکی از عناوین درج شده در ابتدای نسخه یعنی تحفه الاحراز اشتباه است .این نسخه دیوان اول جامی یا فتح الشباب است که همراه مقدمه آن در سال ۸۸۴ق سروده شده است. نگاره‌هایی در نسخه موجود است که بعد از تاریخ کتابت نسخه و به سبک مکتب اصفهان به تصویر کشیده شده‌اند. کلیه اطلاعات نسخه‌شناختی به جز اطلاعات داخل «گیومه » بر اساس اطلاعات ارائه شده در محل نگهداری نسخه است.

شماره نسخه :

Walters Art Museum Ms. W.640

محل نگهداری نسخه :

موزه هنر والترز

منابع و ماخذ :

Walters Art Museum, W.640, on line description © 2011 Walters Art Museum,used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

گزیده ای از صفحات نسخه:

دانلود فايل

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.