خمسه نظامی گنجوی (۸۸۵-۸۸۶ق)عنوان اصلی :

خمسه نظامی

عنوان دیگر :

خمسه

زبان:

فارسی

مولف :

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌‏‫، ۵۳۰؟ ‏- ۶۱۴؟ق.

تاریخ تایف :

قرن ۶ق

تاریخ کتابت :

۸۸۵-۸۸۶ق

منشا (مکان جغرافیایی اثر) :

ایران

تعداد برگ، تعدادسطر، اندازه سطور، قطع:

۳۲۳ برگ، ۲۱ سطر، اندازه سطور: ۱۲۰× ۱۷۵؛ قطع:۱۶۰× ۲۳۵.

تعداد تصاویر (شامل نگاره، حدول، نمودار، شکل، نقشه):

۶۰نگاره

مکتب نگارگری (نام دوره هنری و تاریخی نسخه):

تیموری

نوع و درجه خط:

نستعلیق (متن) - کوفی غربی شکسته (عناوین کتا‌ب‌ها)

تزئینات متن:

بدون سرلوحه و کتیبه آغازین؛ شامل چهار «سرلوحه کتیبه‌ای» مذهب به نقوش اسلیمی با قلم زر، قهوه‌ای، سبز، لاجورد؛ شرفه‌ ها به رنگ لاجورد ؛ مجدول: ج‍دول‌ دور س‍طور آبی، سیاه، زر؛ دارای رکابه؛ در کتیبه‌ها متون عربی به سبک عباسی جدید (کوفی غربی شکسته) با لعاب سفید، متن با مرکب مشکی و سرفصل‌ها با رنگ قرمز کتابت شده است.

نوع کاغذ:

ته‌خط دار

نوع و تزئینات جلد:

چرم قهوه‌ای مایل به قرمز، اندرون جلد آستر کاغذی سبزرنگ (جلد اصل نیست و مربوط به قرن ۱۳ق است).

آغازی:

بسم الله الرحمن الرحیم* هست کلید در گنج حکیم...

انجام:

نظامی بدو عالی آوازه باد*بنظمی چنین نام او تازه باد.

انجامه:

شامل چهار انجامه: انجامه مخزن الاسرار: تمت الکتاب بعون ملک الوهاب تحررا فی شهر رمضان المبارک سنه خمس و ثمانین و ثمانمایه، انجامه خسرو و شیرین: تمت الکتاب خسرو و شیرین بعون ملک الوهاب بتاریخ غره شهر سفر سنه ۸۸۵ ، انجامه لیلی و مجنون: تمت الکتاب لیلی و مجنون بعون ملک بیچون بتاریخ خامس شهر ربیع الاول سنه ۸۸۶ ، انجامه هفت پیکر: تمت الکتاب هفت پیکر بتوفیق اله تعالی بتاریخ ۲۲ رمضان سنه۸۸۵.

یادداشت تملک و سجع مهر :

*

موضوع اثر و توصیفگرها :

«ادبیات فارسی، شعر فارسی قرن ۶ق، هنر تیموری، خمسه‌نگاری، نسخه‌های خطی تصویری».

چکیده یا خلاصه نسخه :

این نسخه شامل کتاب‌های مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه همراه با اقبالنامه است.

اطلاعات تکمیلی :

صفحه آغازین کتاب مخزن الاسرار و انجامه پایان کتاب موجود نیست. عناوین نوشته شده به خط کوفی در ابتدای هر کتاب عبارتست از: خسرو و شیرین: ذکر القدیم اولی بالتقدیم؛ لیلی و مجنون: الحمدلله علی نعمته؛ هفت پیکر: بسم‌الله الرحمن الرحیم. اسکندرنامه: واذکرالله اعلی و اکبر. کلیه اطلاعات نسخه‌شناختی به جز اطلاعات داخل «گیومه » بر اساس اطلاعات ارائه شده در محل نگهداری نسخه است

شماره نسخه :

Walters Art Museum Ms. W.604

محل نگهداری نسخه :

موزه هنر والترز

منابع و ماخذ :

Walters Art Museum, W.604, on line description © 2011 Walters Art Museum,used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

گزیده ای از صفحات نسخه:

دانلود فايل

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.