قرآن (ق‍رن‌ ۹ق)عنوان اصلی :

قرآن

عنوان دیگر :

قرآن. ترجمه

زبان:

عربی - فارسی

مولف :

-تاریخ تالیف :

-

تاریخ کتابت :

ق‍رن‌ ۹ق.

کاتب :

-نگارگر :

-تذهیب کار :

-سایر پدیدآورندگان :

-منشا (مکان جغرافیایی اثر) :

شمال هند

تعداد برگ، تعدادسطر، اندازه سطور، قطع:

۵۵۱ برگ، ۹سطر، اندازه سطور: ۱۹۵ × ۲۶۰؛ قطع: ۳۱۰× ۴۰۰م.م.

تعداد تصاویر (شامل نگاره، حدول، نمودار، شکل، نقشه):

-

مکتب نگارگری (نام دوره هنری و تاریخی نسخه):

تیموری

نوع و درجه خط:

محقق - ثلث - نسخ

تزئینات متن:

سرسوره‌ها مذهب به کتیبه‌‌های چهارگوش با نقوش تزئینی گل با قلم لاجورد، زر، سیاه، قرمز، آبی در زمینه لاجورد؛ نقوش تزئینی گل‌های زرین در پایان آیه‌ها؛ شرفه به رنگ لاجورد؛ نقوش گل‌های اسلیمی، ترنج و سرترنج و شمسه‌های مذهب در حاشیه برگ‌ها؛ شماره‌گذاری برگ‌ها با اعداد؛ متن سوره‌ها به خط محقق با مرکب مشکی، ترجمه آیات با خط نسخ ریز و حاشیه‌ها به خط ثلث و نسخ با رنگ زر و آبی کتابت شده است.

نوع کاغذ:

کاغذ نازک ته‌خط دار

نوع و تزئینات جلد:

چرم قهوه‌ای رنگ، با طرح ترنج، سرترنج، لچکی و زنجیره‌ها به رنگ زر، سرطبله‌دار (در سرطبله جلد آیات ۷۷ تا ۸۰ سوره واقعه زرکوب شده)، اندرون جلد آستر چرمی قهوه‌ای مایل به قرمز(جلداصل است).

آغاز:

... هر کجا که حرف علتی که حرکت ماقبل وی موافق آن حرف علت باشد...

انجام:

مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ.

انجامه:

-

یادداشت تملک و سجع مهر :

 مهر به سجع سلطان بایزید دوم (برگ شماره هشت نسخه).

یادداشت وقف محو شده: «تم وقف هذا المصحف الجمیل... »و مهر به سجع سلطان عثمان خان: (برگ شماره سه نسخه).

 .تهیه شده است.Mr. Dikran G. Kelekian  این نسخه از آقای دیکران جی. کلکیان

 موضوع اثر و توصیفگرها :

«قرآن، ترجمه‌ها، هنر قرآنی، نسخه‌خطی هنری، هنر تیموری».

چکیده یا خلاصه نسخه :

نسخه خطی مذهب و نفیس از قرآن کریم همراه با ترجمه لفظ به لفظ واژگان به زبان فارسی مربوط به دوره تیموری که در قرن ۹ق. در شمال هند کتابت شده است.

اطلاعات تکمیلی :

«در ابتدای سوره‌ها نام سوره و در پایان  آنها نوع سوره از لحاظ  مکی و مدنی و تعداد آیات به عربی آمده است».

«این نسخه دارای ترجمه‌ی فارسی کهن با واژگان مربوط به سده‌ی پنجم و ششم هجری قمری است که به صورت زیرنویس و تحت اللفظی در زیر واژگان قرآنی آمده است».

 «سوره حمد، فلق و ناس و نیز دو صفحه آغازین سوره‌های بقره، اعراف، ص و مریم به دلیل وجود تزئینات فراوان فاقد ترجمه هستند». 

«این نسخه با مقدمه و معرفی سیدحسین مرعشی در قالب کتاب توسط انتشارات سفیر اردهال در سال ۱۳۹۳ چاپ شده است».

کلیه اطلاعات نسخه‌شناختی به جز اطلاعات داخل «گیومه» بر اساس اطلاعات ارائه شده در محل نگهداری نسخه است.


شماره نسخه :

 Walters Art Museum Ms. W.563محل نگهداری نسخه :منابع و ماخذ :

al-Qurʾān (9th AH / 15th AD). The Walters Art Museum. Ms. W.563.

Walters Art Museum, W.563 online description © 2011 Walters Art Museum,used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0.یادداشت حق مولف :

جهت اطلاع از ضوابط بهره‌برداری از این اثر به اینجا مراجعه فرمایید.فهرست پیشینه های فارسی :

شکری، محمد؛ نظری، علی (۱۳۹۵)، معرفی و تحلیل ترجمه ای کهن از قرآن کریم در نسخه ای خطی موجود در موزه ی هنر والترز شهر بالتیمور، همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی، ارمنستان، دانشگاه دولتی ایروان ارمنستان با همکاری موسسه سفیران فرهنگی مبین.

  مصحف شریف: به خط محقق و با ترجمه فارسی کهن از سده نهم هجری قمری (۱۳۹۳). مقدمه و معرفی سیدحسین مرعشی. تهران: سفیر اردهال.‬فهرست پیشینه های لاتین :

-گزیده ای از صفحات نسخه:

<#f:632/>

تصاویر گزیده صفحات :کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.